Giấy trải vải Trải bàn cắt hà nội

Giấy trải vải là loại giấy được dùng rất rộng rãi trong ngành may mặc , giấy được trải lên bàn cắt nhằm ngăn cách các lớp vải dày với bàn tiện cho việc di chuyển sang vị trí khác . Giấy có đặc tính rất láng mịn và dai .