Giấy in sơ đồ Giá rẻ hà nội

Giấy in sơ đồ hay thường gọi tắt là giấy sơ đồ hoặc giấy sơ đồ vi tính chúng có tác dụng dùng để in hoặc vẽ các chi tiết mẫu của một hay nhiều sản phẩm giúp cho người dùng định hình được sản phẩm ( ở đây là vải ) tránh bị hao hụt lãng phí và cắt nhầm.