Súng bắn thẻ bài

Súng bắn thẻ bài được dùng để bắn nhãn mác lên quần áo và các cấu kiện , chi tiết của các sản phẩm để tránh sự nhầm lẫn trong quá trình sản xuất .