Dầu tẩy Pull out

Dầu tẩy Pull out dùng để tẩy các vết bẩn bị bám trên vải , quần áo .